Osrednja vsebina
Prikaz za slabovidne
Pokličite nas
07 4981 297
Pokličite nas
07 4981 297
Pišite nam
ks.raka@krsko.si

Projekt "Najboljše z Rake"

Projekt je zasnovan od spodaj navzgor, glede na potrebe in pobude prebivalcev. Splošni cilj projekta je »Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam«. V okviru tega je poseben poudarek namenjen vzpodbujanju lokalne pridelave hrane, povezovanju in sodelovanju ponudnikov lokalnih pridelovalcev čebule in drugih pridelkov in izdelkov, ponudnikov turističnih in gostinskih storitev.

Projektne aktivnosti, sicer razporejene v dveh fazah, so se začele odvijati marca 2013, zaključile pa so se septembra 2014. V sklopu projekta so potekali forumi, raziskovalni tabor, izvedena so bila individualna svetovanja, organizirane so bile strokovne delavnice na temo kolobarjenja, priprave tal, sajenja ter tehnologije pridelave.

Predvsem narašča zanimanje za čebulo, ki na Raki že leta zelo dobro uspeva in predstavlja lokalno posebnost. Tu so se v povezavi s čebulo razvili in obdržali mnogi običaji, navade, reki, tradicionalne jedi, ki jih je potrebno ohranjati oz oživljati tudi v prihodnje.

V projektu je bil zasnovan tudi plan naložb v ureditev razstavnega prostora in prostora za delavnice za izvajanje kulinaričnih delavnic z namenom medgeneracijskega druženja. Oblikovana je bila tudi kolektivna blagovna znamka »Najboljše z Rake«, s katero je bila dosežena večja turistična in kulinarična razpoznavnost kraja.

Specifični cilji projekta:
Ciljne skupine projekta so gostinski, lokalni, turistični ponudniki, društva, kmetijska gospodarstva in ostali ponudniki, pa tudi mladi, brezposelni, ženske in starejši.

Projekt je zasnovan trajnostno, vključenost  lokalnih zainteresiranih strani v razvoj projekta krepi njihovo zavezanost lokalnemu razvoju območja in lokalni identiteti. Trajnost projekta bo izražena z možnostjo vključevanja novih ponudnikov pridelkov, izdelkov v model poslovanja ter spremenjeni miselnosti kupcev, da je domače boljše, bolj zdravo.

Lokalno pridelana hrana je najprimernejša za uživanje. Je sveža, naravno dozorela, zdrava in boljšega okusa. Nad njo je vzpostavljen učinkovit nadzor glede varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov in proizvodov, pa tudi sledljivost je mnogo bolj zagotovljena kot pri hrani, ki prihaja iz oddaljenih delov Evrope oz. sveta. Potrošnik je tisti, ki oblikuje ponudbo in zavedanje o tem, koliko bolj pomemben je nakup lokalno pridelane hrane, kako pomembna je razdalja od kmeta do krožnika.

Več informacij o projektu dobite pri Turističnem društvu Lovrenc Raka (tel. št. 041 532 727).
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti