Osrednja vsebina
Prikaz za slabovidne
Pokličite nas
07 4981 297
Pokličite nas
07 4981 297
Pišite nam
ks.raka@krsko.si

Dostopnost

Krajevna skupnost Raka se zavezuje, da bo omogočala dostopnost spletišča  https://www.raka.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in spremembe) vsem uporabnikom. 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.raka.si. Uporabo spletne strani želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato ga nenehno oblikujemo in prilagajamo tako, da je dostopen za uporabnike z različnimi oblikami invalidnosti in oviranosti:
Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve:  

Stopnja skladnosti

Ocenjujemo, da  je dostopnost spletne strani www.raka.si delno usklajena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletne strani nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, pri čemer pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju).

Primeri takih vsebin so: 

Priprava izjave o dostopnosti

Spletna stran je bila v obstoječi grafični podobi objavljena 10.05.2023.
Ta izjava je bila pripravljena 10.05.2023 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 12.05.2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču https://www.raka.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.
 
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov: Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, se lahko obrnete na inšpekcijski organ po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Tel. 01 555 58 48
E-naslov: gp.irsid@gov.si
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti