Osrednja vsebina
Prikaz za slabovidne
Pokličite nas
07 4981 297
Pokličite nas
07 4981 297
Pišite nam
ks.raka@krsko.si

Krajevna skupnost Raka

Raka je krajevna skupnost z okoli 1900 prebivalci. Višinsko razgiban svet krajevne skupnosti se proti jugu zniža do ravnine ob Krakovskem pragozdu, proti severu pa se najvišje vzpne do 360 metrov. Vsa njena zahodna meja je ločnica med krško in sevniško občino.

Zanjo je še vedno značilen agrarni videz, zato tu še vedno najdemo številne pomembne ostanke stare kmečke arhitekture, vinske kleti, zidanice in druga gospodarska poslopja. V višjem svetu je poglavitno vinogradništvo, manj sadjarstvo, v nižinskem pa prevladujejo njivsko-travniške površine.

Kljub veliko agrarnim površinam je večina ljudi zaposlenih v bližnjih krajih, predvsem Krškem in Novem mestu, nekaj industrije in storitvenih dejavnosti pa nudi zaposlitev tudi v krajevni skupnosti sami.

Raka je središče istoimenske krajevne skupnosti. Leži v severno vzhodnem delu Krškega gričevja, na razgibanem slemenu med dolinama potokov Orehovec in Račne, ob cesti, ki vzhodno Krško kotlino prek Krškega gričevja povezuje s Sevnico v dolini reke Save. Jedro kraja je trg, ob njem pa srednjeveške hiše, ki so jih postavili premožni trgovci in obrtniki, ter velika baročna župnijska cerkev sv. Lovrenca, sezidana leta 1795 na mestu starejše cerkve. Zunaj naselja stoji Raški grad, katerega predhodnik je bil eden najstarejših srednjeveških gradov pri nas.

Kraji, ki spadajo h Krajevni skupnosti Raka:Raka, Planina, Koritnica, Jelenik, Celine, Gradišče, Zabukovje, Ardro, Podulce, Cirje, Sela, Površje, Brezje, Dolenja vas, Pristava, Vrh, Vidme, Dolga Raka, Podlipa, Mikote, Dobrava, Smednik, Goli vrh, Gmajna, Ravno, Zaloke, Kržišče, Veliki in Mali Koren.

Za grafično pomoč pri določanju aktualnega stanja v MO Krško (ter KS Raka) vam priporočamo uporabo spletnega vmesnika PISO, do katerega lahko dostopate preko povezave ali kateregakoli spletnega brskalnika.
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti