Osrednja vsebina
Prikaz za slabovidne
Pokličite nas
07 4981 297
Pokličite nas
07 4981 297
Pišite nam
ks.raka@krsko.si

Grad Raka

Grad Raka - Arch

Grad Raka (Arch) je v zgodovinskih listinah omenjen že od leta 1161, izrecno pa leta 1279 kot xastrum Arch. Najkasneje v drugi polovici 12. stoletja so ga pozidali grofje iz Bogna, nato so ga podedovali grofje Andeški, za njimi so ga imeli vojvode Spanheimi.

Sorodnik Archerjev prodal Rako vitezu Juriju Scheyru

Vitezi Archerji so od leta 1248 upravljali grad do konca 15. stoletja, ko so izumrli. Leta 1501 je Leonhard Herič s Kompolja pri Blagovici, sorodnik Archerjev prodal Rako vitezu Juriju Scheyru iz Soteske, leta 1515 pa so uporni kmetje grad požgali. Leta 1525 je nadvojvoda Karel podelil Rako s posestvom v fevd Janezu Baltazarju pl. Wernegkhu, v začetku 17. stoletja pa je bil solastnik Janez Ruess pl. Ruessenstein.

Franc Karl baron Haller von Hallerstein rešil stari grad pred propadanjem

V 17. stoletju so bili lastniki raškega gradu gospodje Verniški, ki so grad kasneje prodali rodbini Kajzelj, ki je pod gradom uredila tople grede in ribnik, v katerem so gojili rake. Med leti 1784 in 1825 je s svojo navzočnostjo Franc Karl baron Haller von Hallerstein rešil stari grad pred propadanjem in mu dal povsem novo in polepšano obliko.

Z najboljšim okusom je uredil nov vrt, zgradil koristna gospodarska poslopja, povečal leta 1800 Rako s tem, da je dokupil delno prodano posestvo Studenice, 1811 Dolenje Radulje. Naslednji znan lastnik gradu je bil Feliks plemeniti Lenck, ki je bil lastnik poslopja proti koncu 19. stoletja. Po poroki z znano američanko je dal Lenck v kraju postaviti žago, ter zasaditi vinograde, ter dal v grad napeljati vodovod iz bližnjega studenca Polterja.

Kulturni spomenik

Med drugo svetovno vojno je bila v gradu vojaška postojanka. Raka se kot sedež občine pojavi znova med leti 1952 do 1961. Leta 1948 so se v gradu naselile iz svojih dosedanjih postojank pregnane usmiljenke, Hčere krščanske ljubezni, in ga leta 1998 spet zapustile.

Leta 2007 ga je občina Krško proglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena. V petem členu odloka je zapisano, da je spomenik zavarovan z namenom:
Dvorec je zasnovan kot enonadstropna, delno podkletena štiritraktna stavba. Ima enajstosno pročelje na severni strani in osemosno bočno fasado na levi oziroma vzhodni strani.

Na zahodu in jugu dvorec objema gozd, goščava, možen je obhod po ozki stezi, ki je neurejena Skozi mogočen, klasicističen kamnit portal vstopimo na arkadirano dvorišče. Grad (dvorec) je od leta 1998, ko so ga zapustile nune, usmiljenke, prazen in izpraznjen. Ostalo je nekaj notranje opreme, sanitarije in kopalnice.

Nune so v dvorec napeljale vodovod, zaprle, z lesom in steklom, arkade, delno popravile streho, ki pa je ponovno v slabem stanju, zgradile preprosto zidano garažo na dvorišču. Na stavbi sta podkletena le južni in zahodni trakt, kleti sta dostopni po širokih, lesenih stopnicah neposredno z dvorišča.

Pritličje je v bližnji preteklosti imelo predvsem gospodarsko funkcijo. V visokem pritličju zahodnega trakta je bila kašča in shramba, opremljena na tleh s prekati za shrambo poljščin, pod lesenim stropom pa s številnimi nosilci prečk, kjer so bili obešeni izdelki, pridelki in drugo. Po širokih kamnitih stopnicah, vmeščenih sredi vzhodnega trakta, se iz arkadnega hodnika povzpnemo v nadstropje. Tu so sobe, nekatere so pregrajene, tla so lesena, prekrita z linolejem.

V osrednjem delu južnega trakta je ravno stropana dvorana. Tu je v baročni tradiciji oblikovan parket . Iz spodnjega nadstropja je na zunanji strani narejeno ročno dvigalo za prenos hrane iz kuhinje do sob. Razdelilnica hrane je zanimiva, ohranjena je majhna vgradna omara in pregrada, razdelilni pult z omarami.

Ta prostor je tudi večji od ostalih sob, ni središčen, ampak povezuje južni trakt z zahodnim, preko katerega se pride do edinih odprtih arkad nad vhodom na severu, kjer je samo prehod. Podstrešje je tlakovano, ponekod še z originalnim tlakom.

Grad je bil v letu 2014 prodan novemu lastniku, ki je stari grad obnovil in mu vdihnil novo življenje. Grad je tako dobil moderno podobo, na katero smo posebej ponosni. Več ogradu si lahko preberete na povezavi.

×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti