Osrednja vsebina
Prikaz za slabovidne
Pokličite nas
07 4981 297
Pokličite nas
07 4981 297
Pišite nam
ks.raka@krsko.si

OBVESTILO - Ureditev obcestne vegetacije

Lastniki morajo obrezati veje ob cestah in poteh

Da bi zagotovili čim večjo varnost udeležencev v prometu, mora biti obcestna vegetacija urejena. Pravilnik o projektiranju cest, Zakon o cestah in Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest določajo:
 
  1. Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacija kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prosti profil ceste in predpisana preglednost, daso vidne in dostopne: prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne napravein druge ureditve.
 
  1. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa in druge zasaditve, ki lahko ogrožajo cesto ali promet na njej:
  1. Na javni cesti in njej pripadajoči bankini je prepovedano postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete.

Ustrezno obrezovanje živih mej, grmičevja, dreves in druge vegetacije na zemljiščih ob javnih cestah je obvezno. Zato pričakujemo, da bodo lastniki sami poskrbeli ter odstranili motečo in nevarno vegetacijo ter s tem pripomogli k večji prometni varnosti. Če to ne bo mogoče, bo dela opravil vzdrževalec občinskih cest na stroške lastnika zemljišča. Nadzor bo izvajala medobčinska inšpekcija in redarstvo.

 

Čiščenje poti in vzdrževanje reda na cestah

Opozarjamo, da morajo pri oranju zemljišč kmetje paziti, da ne onesnažujejo in poškodujejo ceste ter da orjejo v primerni razdalji od roba ceste. Skladno z Zakonom o cestah se ne sme orati na razdalji manj kot 4 metre v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter vzporedno s cesto. Zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov pri oranju kmetijskih površin prihaja do poškodb bankin in vozišča ter onesnaženja cestišča z nanosom blata in zemlje.

Voznik delovnega stroja ali vozila je dolžan pred vključitvijo v promet, pnevmatike očistiti blata in je primoran za sabo počistiti cesto nemudoma po uporabi. Morebitne kršitve obravnava policija skladno z zakonom, ki ob neupoštevanju odredi čiščenje ceste vzdrževalcu občinskih cest na stroške lastnika zemljišča.

S ciljem, da vsi skupaj pripomoremo k omenjeni varnosti na cestah ter zagotovimo ustrezno prevoznost na čistih cestah, vas naprošamo za posluh in zgoraj opisano pravilno ravnanje, brez nepotrebnih inšpekcijskih posredovanj.
NAZAJ
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti