07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

Cvičkov hram - Društvo vinogradnikov Raka

DV Raka je razmeroma mlado društvo. Ustanovljeno je bilo 18.02.2005. Na ustanovnem zboru vinogradniku je bilo včlanjenih 97 članov, danes pa jih društvo šteje 270 članov. Društvo združuje vinogradnike na območju KS Raka in pa tudi iz sosednjih vinorodnih okolišev. Naše glavno poslanstvo je strokovna pomoč in podpora našim članom pri pridelavi in predelavi grozdja ter kletarjenju in s tem dvigu kakovosti pridelanih vin ter širjenju kulture uživanja vina.

Društvo vinogradnikov Raka - cvičkov hram

Upravni odbor društva vsakoletno organizira strokovna izobraževanja, tečaje, vodene degustacije, strokovne ekskurzije v vinorodne dežele ter oglede vinskih kleti priznanih vinarjev. Vsako leto pripravimo tudi v sklopu krajevnega praznika prireditev Cvičkov večer, kamor povabimo vsa društva vinogradnikov Dolenjske, z okroglo mizo, ki ima vsebino vedno vezano na cviček s priznanimi strokovnjaki in gosti.

Poleg vseh naštetih aktivnosti smo v dobrih štirih letih uspeli pridobiti zemljišče in zgraditi Cvičkov hram, kateremu je ZDVD nadela častni naziv Ambasada cvička 1. To je bil izredno velik projekt za naše društvo v katerega so bili vključeni praktično vsi vinogradniki in krajani, vsak po svojih sposobnostih in močeh. Cvičkov hram je namenjen promociji cvička tako na ravni ZDVD, kakor lokalno, za turistične namene ter izobraževanje in druženje naših članov.

Namensko je grajen iz dveh delov: spodnji kletni del je zidan v njem so trije prostori: klet, prostor s 70 sedeži za goste in sanitarije. Gornji del je grajen iz hrastovih brun in je sodobnejša oblika nekdanjega hrama iz 18. stoletja, urejen je po vzorcu tradicije takratnih vinogradnikov – imenovanih gorniki, ki so preurejali svoje hrame v bivalne prostore.
Tako ima tudi naš hram tri prostore: izbo s krušno pečjo, kamro s posteljo in prostor za kletarsko opremo, katero so pač uporabljali takratni vinogradniki.

Cvičkov hram

Izhajali smo iz zgodovine in vinogradniške tradicije, ki ima tu na Raki korenine, ki sežejo v leto 1580, kjer je Andrej Recelj – Vikar na Raki prevajal Gorske bukve. Bile so prvi pravni spis v slovenskem jeziku. Vsebovale so predpise, za tedanje vinogradnike - imenovane gornike o vzgoji vinske trte.

Tudi v prihodnje se bomo trudili čim boje promovirati cviček ter poskušali biti čim tesneje povezani s turizmom in ostalimi kulturnimi dogodki tako na lokalnem kot na širšem območju.
IMG_0107IMG_0113IMG_0008IMG_0060IMG_0071IMG_0075IMG_0084IMG_0100a