07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Idejne zasnove


V tem zavihku vas obveščamo o idejnih zasnovah, ki so bile predstavljene na KS Raka. Navedene idejne zasnove služijo za potencialne projekte v prihodnosti. KS Raka je na določene predstavljene idejne zasnove podala izhodiščne smernice za katere meni, da jih je potrebno upoštevati pri pripravi projekta pred javno razgrnitvijo.

Trenutno si v prilogah lahko preberete:
  • Idejna zasnova "Parkirišča Smednik - 2021" - MO Krško pripravila idejno zasnovo in finančno konstrukcijo
  • Idejna zasnova "Peskokop Ravno - Severni kop - 2018" - v teku priprava osnutka OPPN (ureditev zatečenega stanja v naravi)
  • Idejna zanova "ZRNO - Peskokop Ravno - 2020" - v teku končna priprava OPPN
  • Idejna zasnova "Fotovoltaična elektrarna - Peskokop Ravno - 2022" - v teku priprava osnutka OPPN