07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Pobude

V tem zavihku vas obveščamo o pobudah, ki so bile podane na KS Raka in služijo kot osnova za pripravo idejnih zasnov.

Podane pobude so sledeče (več o njih si lahko preberete v prilogah):
  • Pobuda za idejno zasnovo "Optika Smednik - 2022" - Na MO Krško je bil podan predlog za izradnjo hrbtenice za optiko
  • Pobuda za idejno zasnovo "Optika Cirje - 2022" - Na MO Krško je bil podan predlog za izgradnjo hrbtenice za optiko
  • Pobuda KS Raka za dopolnitev "MO Krško - Strategija razvoja 2040+" - Predlog dopolnitev strategije