07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.
CERKEV RAKA

Župnija Raka

Župnija Raka je bila ustanovljena leta 1363. Prej je to ozemlje spadalo pod župnijo Bela Cerkev, ki spada med najstarejše župnije na Slovenskem. Iz župnije Raka sta kasneje izšli župniji Studenec (1862) in Bučka (1876).  Prednica sedanje župnijske cerkve je bila manjša gotska cerkev, ki so jo podrli in leta 1770 začeli z gradnjo sedanje mogočne stavbe, ki je bila posvečena leta 1804. Cerkev je začel zidati v baročnem stilu ljubljanski stavbenik Lovrenc Prager, delo pa je nadaljeval njegov sin Ignac, ki je v klasicističnem duhu poznega 18. stoletja poenostavil nekatere detajle. Popolnoma opremili so cerkev šele v drugi polovici 19. stoletja. Poleg glavnega oltarja sv. Lovrenca so v cerkvi še stranski oltarji Device Marije Kraljice, trpečega Jezusa (ecce homo), sv. Ane in sv. Antona puščavnika. Omeniti velja tudi lepo poznobaročno prižnico. Na steni pri zakristiji visi slika sv. Lovrenca, ki je včasih zakrivala tron sv. Lovrenca na glavnem oltarju. Sliko je leta 1796 naslikal znani slikar Leopold Layer, ki je naslikal tudi znano podobo Marije Pomagaj na Brezjah. Najbolj dragocena umetnina v cerkvi pa je kakovostna baročna orgelska omara. Raške orgle so bile prenesene iz opuščene samostanske cerkve v Kostanjevici na Krki. Naredil jih je leta 1742 orglarski mojster Janeček iz Celja. Te orgle so služile do leta 1910, ko je podjetje bratov Mayer iz Feldkirchna na Predarlskem naredilo nove, pnevmatične orgle in jih postavilo v stare omare. Te orgle so bile v uporabi nekako do leta 2000. Leta 2007 smo obnovili notranjost cerkve in popolnoma obnovili tudi orgle ter restavrirali lepo baročno orgelsko omaro. Zunanjost cerkve je bila obnovljena leta 2009, zunanjost župnišča pa leta 2012.
Župnija ima  okrog 1800 prebivalcev. Župnija Raka ima štiri podružnice: sv. Lenarta v Ravnem, sv. Neže na Vrhu, sv. Petra v Koritnici in sv. Marjete v Podulcah. V sedanjem gradu na Raki so v letih 1948-1998 bivale redovnice usmiljenke, ki so naredile veliko dobrega za župnijo in jih imajo ljudje v lepem spominu. grad je v zadnjih letih lepo obnovil sedanji lastnik Rok Mejak.
Za zgodovino prava na Slovenskem je pomemben raški župnik Andrej Recelj (Rezl), ki je leta 1582 prvi prevedel (iz nemščine) tako imenovane Gorske bukve. To je zapis prava, veljavnega v vinskih goricah (gorah). Je prvi slovenski uradni zapis prava, ki ureja odnose med gorniki in tistimi, ki so obdelovali gorniške vinograde. Zapisane so tudi ustrezne kazni za kršilce teh predpisov.
Semkaj na Rako je pred 150 leti med počitnicami zahajal kot dijak in študent slovenski pisatelj Ivan Tavčar k svojemu stricu, župniku na Raki, Antonu Tavčarju, ki je na Raki tudi pokopan. Tavčar omenja »sončno Rako« kot enega najlepših krajev na Slovenskem.
V Gradišču pri Raki sta bila doma brata Martin in Dragotin Humek. Martin (1870) je bil sadjarski, vrtnarski in čebelarski strokovnjak in in strokovni pisatelj, Dragotin (1877-1958) pa šolnik, pedagoški pisatelj in ilustrator.
Z Rake je bil doma tudi Franc Grm (1877-1967) strokovni pisatelj, defektolog, vodja zavoda za gluhonemoe v Ljubljani.
Leta 1970 je bila na Raki krščena Melanija Trump (rojena Knavs), prva dama ZDA.
V teh krajih so odkrili bogate predzgodovinske najdbe, zlasti številne halštatske gomile. Preko ozemlja raške župnije je šla tudi rimska cesta. Na Raki dobro uspeva vinska trta in sadje, simbol Rake pa je »raška č'bula«, ki so jo še nedavno pridelovali v velikih količinah. Ob lepem vremenu je z Rake čudovit razgled od Novega mesta pa skoraj do Zagreba.
Slovenija je čudovita dežela. Na majhnem prostoru je pravo razkošje naravne lepote, kakršne zlepa ne najdemo na svetu. Cankar je dejal, da je Bog ustvaril raj pod Triglavom. Morda se niti ne zavedamo, na kako lepem koščku sveta živimo. Eden takih lepih koščkov je tudi naša 650-letna raška župnija z bogato zgodovino.
Posebnost slovenske pokrajine so številne cerkve in cerkvice, zlasti na gričih in hribih. Tega ne najdemo nikjer na svetu. Na Slovenskem je skoraj tri tisoč cerkva.Kar težko si predstavljamo, kako so te cerkve v preteklosti gradili, včasih na komaj dostopnih vzpetinah. Številne cerkve in kapelice po naši deželi so znamenje vere in kulture naših prednikov. Naši predniki so se obdržali kot Slovenci ravno zato, ker so imeli močno vero in bogato kulturo. Na žalost je danes oboje v krizi: vera in kultura, predvsem pa so v krizi vrednote. Toda slovenski narod je v svoji burni zgodovini premagal mnoge valove in viharje ter obstal do današnjega dne. Zato imamo upanje tudi za naprej.

                                                                                                                                                                                                                 Franc Levičar, župnik
IMG_0052 (2)IMG_0115DSC_0311IMG_0079Župnija Raka
Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.