07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

30.04.2023
Kresovanje
TD Lovrenc

Turistično društvo Lovrenc Raka

Predstavitev TD Lovrenc Raka

V letu 2006 so se v kraju pričeli prvi pogovori o ustanovitvi poleg že znanih društev še enega novega. To bi po delovanju združevalo skupino enako mislečih oseb, ki bi na skupen način zadovoljevala želje in potrebe krajanov po enotno urejenem in razvitem kraju, predvsem pa njegovi novi podobi in slikovitosti. Prav tako bi nadaljevala svoje delo, ki vodi k cilju druženja krajanov v lastnem krajevnem središču ob pripravljenih izobraževalnih in zabavnih prireditvah.
10. januarja 2007 smo se tako zbrali člani ustanovnega zbora in se dogovorili, da ustanovimo društvo,  ki bo usmerjeno v razvoj in promocijo kraja.
Poglavitni cilj ustanovitve društva je pospeševanje razvoja turizma na Raki, njegova prepoznavnost in povezovanje vseh nosilcev turistične dejavnosti.


Dejavnosti TD Lovrenc Raka

Predvsem pa želi TD Lovrenc Raka dati krajevni skupnosti prijazno in privlačno podobo, ki bo všeč tako popotnikom in izletnikom kot tudi nam domačinom, ki tu živimo.

Dejavnosti Turističnega društva Lovrenc Raka:
 • razvijanje turistične dejavnosti na Raki,
 • povezovanje nosilcev turistične dejavnosti,
 • skrb za osveščanje prebivalstva KS Raka o pomenu turizma,
 • načrtovanje in gradnja turističnih poti,
 • označitev pomembnih turističnih točk na Raki,
 • varovanje naravne in kulturne dediščine,
 • organiziranje zabavnih in izobraževalnih prireditev na Raki,
 • priprava informativnih gradiv o Raki in dogajanju v kraju,
 • povezovanje s sorodnimi društvi,
 • sodelovanje z Občino Krško,
 • sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije in druge aktivnosti.