07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Projekti v izvedbi

V tem zavihku vas obveščamo o investicijah in projektih, ki so v fazi izvedbe na območju Krajevne skupnosti Raka.

Trenutno si v prilogah lahko preberete:
  • Izvedbeni koncept "Kanalizacija Raka - Severni krak in čistilna naprava" - v fazi gradnje
  • Opredelitev do pripomb na projekt ''Ureditev komunalne infrastrukture in trga na Raki - 2013''