07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Projekti v fazi planiranja


V tem zavihku vas obveščamo o investicijah in projektih ki so v fazi planiranja na območju Krajevne skupnosti Raka. Ti projekti so v fazi  usklajevanja in še niso v dokončno potrjeni verziji za izvedbo. Nanje je možno podajati komentarje in predloge, ki bodo smiselno preneseni projektantu v nadaljne usklajvanje.

Trenutno si v prilogah lahko preberete:
  • Delovni koncept urediteve "Trg Raka" - v fazi usklajevanja z zavodom za ohranjanje kulturne dediščine.
  • Delovni koncept "Kanalizacija Raka - Južni krak" - v fazi vnosa končnih popravkov (dodatni predlogi niso mogoči)
  • Delovni koncept "Umirjevalni ukrepi ob OŠ Raka" - v fazi vnosa končnih popravkov (dodatni predlogi niso mogoči)
  • Delovni koncept "Pločnik Smednik" - v fazi usklajevanja z lastniki (dela zastala)