07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.Dne 1.8.2020 se je lastništvo zasebnega vodovoda ARDRO PRI RAKI preneslo  na občino Krško  in novi upravljalec vodovoda je postalo podjetje Kostak Krško d.d., primopredajni zapisnik je v prilogi spodaj.


Rezultati analiz pitne vode NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Od 1.1.2019 do 30.9.2019

Spoštovani!

rezultate analiz pitne vode od začetka leta pa do 30.9.2019 najdete v pdf prilogi.Preklic obvestila o obveznem prekuhavanju pitne vode

Spoštovani,

obveščamo vas, da prekuhavanje vode za pitje na vodovodnem sistemu Ardro pri Raki ni več potrebno. Delno poročilo o mikrobiološkem preizkušanju vode je pokazalo, da vzorec ustreza kriterijem za sprejem. Poročilo z dne 3.10.2018 najdete v pdf prilogi.


Poročilo o kvaliteti pitnih voda - 2018

V prilogi "Kvalitete pitne vode 2018" se nahajajo rezultati analize o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih - vaških vodovodov, ki so v upravljanju skupin občanov v občini Krško. Več v prilogi.


Preklic priporočila o prekuhavanju pitne vode, 16. 8. 2017

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bilo na vodovodnem sistemu Ardro, skladno s priporočili opravljeno čiščenje in dezinfekcija vodovodnega sistema. Po dezinfekciji je bil odvzet tudi vzorec, ki je skladen z zahtevanimi kriteriji in je zdravstveno ustrezen. Skladno s tem preklicujemo priporočilo o prekuhavanju. Poročilo si lahko pogledate v spodnji pdf. prilogi.


Poročilo o preizkusu zdravstvene ustreznosti pitne vode z dne 17. 7. 2017


Uporabnike vodovodnega sistema Ardro pri Raki obveščamo, da si lahko v spodaj priloženi pdf prilogi (Poročilo o preizkusu_17_07_2017) ogledajo poročilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode z dne 17.7.2017. Ker glede na poročilo odvzeti vzorec vode z dne 12.7.2017 ni bil skladen z kriteriji priporočamo prekuhavanje pitne vode, saj je bila v vzorcu identificirana prisotnost bakterije Escherichia coli, ki lahko ogroža zdravje ljudi. Priporočilo o prekuhavanju velja do preklica.

Skladno s priporočilom Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano bo vodovodni sistem pregledan, izvedena bo dezinfekcija, nato pa bo naročen ponovni odvzem vzorca.

O nadaljnjih rezultatih boste obveščeni.Obvestilo o moteni dobavi pitne vode v nedeljo, 2. 4. 2017

Obvestilo o moteni dobavi pitne vode zaradi čiščenja obeh bazenov pitne vode Ardro pri Raki si lahko preberete v pdf. prilogi: Obvestilo o čiščenju bazenov pitne vode...
 

Preklic obvestila o neustreznosti pitne vode in preklic prekuhavanja

Raka, 21. 9. 2016

Obveščamo vas, da preklicujemo obvestilo o obveznem prekuhavanju pitne vode na vodovodnem sistemu Ardro pri Raki. Skladno s ponovnim vzorčevanjem vode vas obveščamo, da je voda primerna za pitje in uporabo. Rezultate ponovne analize najdete v prilogi.


Obvestilo o neustreznosti pitne vode na zasebnem vodovodnem sistemu Ardro pri Raki


Skladno s HACCP sistemom, uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz zasebnega vodovodnega sistema Ardro pri Raki obveščamo, da zaradi neskladnega vzorca monitoriga kakovosti, voda ni primerna za uživanje, zato jo je potrebno do preklica prekuhavati.
Obvestilo velja do preklica.


Sistem se bo izpral in kloriral, nato pa bo naročeno ponovno vzorčenje.

V prilogi si lahko preberete tudi poročilo o preizkusu vzorca.
Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.