07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

65052805_gr438564

Projekt najboljše z Rake

Projekt je zasnovan od spodaj navzgor, glede na potrebe in pobude prebivalcev. Splošni cilj projekta je »Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam«. V okviru tega je poseben poudarek namenjen vzpodbujanju lokalne pridelave hrane, povezovanju in sodelovanju ponudnikov lokalnih pridelovalcev čebule in drugih pridelkov in izdelkov, ponudnikov turističnih in gostinskih storitev.

Projektne aktivnosti, sicer razporejene v dveh fazah, so se začele odvijati marca 2013, zaključile pa se bodo do septembra 2014. V sklopu projekta bodo potekali forumi, raziskovalni tabor, izvedena bodo individualna svetovanja, organizirane bodo strokovne delavnice na temo kolobarjenja, priprave tal, sajenja ter tehnologije pridelave. Predvsem narašča zanimanje za čebulo, ki na Raki že leta zelo dobro uspeva in predstavlja lokalno posebnost. Tu so se v povezavi s čebulo razvili in obdržali mnogi običaji, navade, reki, tradicionalne jedi, ki jih je potrebno ohranjati oz oživljati tudi v prihodnje.

V projektu je zasnovan tudi plan naložb v ureditev razstavnega prostora in prostora za delavnice za izvajanje kulinaričnih delavnic z namenom medgeneracijskega druženja. Oblikovana bo tudi kolektivna blagovna znamka »Najboljše z Rake«, s katero bo dosežena večja turistična in kulinarična razpoznavnost kraja.

Specifični cilji projekta so med drugim:
-        Razviti novo prodajno pot pod enotno blagovno znamko
-        Povezati lokalne pridelovalce oz./ in izdelovalce ter vzpostavljeno neformalno Združenje ponudnikov Najboljše z Rake
-        Razviti nove kakovostne pridelke in izdelke
-        Z urejeno infrastrukturo in promocijo dvigniti prepoznavnost in obseg prodaje pri ponudnikih
-        Z izobraževanjem zagotoviti kakovostne lokalne pridelke, izdelke

Ciljne skupine projekta so gostinski, lokalni, turistični ponudniki, društva, kmetijska gospodarstva in ostali ponudniki, pa tudi mladi, brezposelni, ženske in starejši.

Projekt je zasnovan trajnostno, vključenost  lokalnih zainteresiranih strani v razvoj projekta krepi njihovo zavezanost lokalnemu razvoju območja in lokalni identiteti. Trajnost projekta bo izražena z možnostjo vključevanja novih ponudnikov pridelkov, izdelkov v model poslovanja ter spremenjeni miselnosti kupcev, da je domače boljše, bolj zdravo.

Lokalno pridelana hrana je najprimernejša za uživanje. Je sveža, naravno dozorela, zdrava in boljšega okusa. Nad njo je vzpostavljen učinkovit nadzor glede varnosti in kakovosti kmetijskih pridelkov in proizvodov, pa tudi sledljivost je mnogo bolj zagotovljena kot pri hrani, ki prihaja iz oddaljenih delov Evrope oz. sveta. Potrošnik je tisti, ki oblikuje ponudbo in zavedanje o tem, koliko bolj pomemben je nakup lokalno pridelane hrane, kako pomembna je razdalja od kmeta do krožnika.

Več informacij o projektu dobite pri Turističnem društvu Lovrenc Raka (tel. št. 041 532 727).
 
Brez-naslova65052807_gr43856765052830_gr623808