07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.

Prikaz ureditve trga Raka

Objavljeno: 09.06.2016

Spoštovani !

V prilogah si lahko ogledate prikaz po projektu predvidene ureditve trga Raka.

Občina Krško ima v naslednjih letih t.j. 2016-2018 v načrtu razvojnih programov zagotovljena sredstva za realizacijo projekta ureditve trga in hkrati ureditev kanalizacije.

Dejanska realizacija oziroma pričetek del je pogojen s podpisom služnostnih pogodb, ki jih morajo podpisati vsi pozvani. Vse tiste, ki služnosti še niso podpisali bo KS v kratkem povabila na dodatne razgovore med KS, občino in projektantom, kjer bomo poskušali najti skupen jezik. V kolikor to ne bo izvedljivo bomo skupaj z občino sprožili postopek za pridobitev prisilnih služnosti ter projekt nadaljevali na ta način.

KS Raka
< SEZNAM OBJAV
Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.