07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.

Popis škode v občini Krško zaradi posledic decembrskega potresa 2020

Objavljeno: 25.01.2021

 http://www.krsko.si/objava/354631

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje bo Občina Krško izvedla popis in ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic zelo močnega potresa na Hrvaškem 29. decembra 2020. 

Oškodovanci naj prijavo posredujejo na Občino Krško na telefonsko številko 07 49 81 100 v delovnem času občinske uprave ali na elektronski naslov: oscz.krsko@krsko.si  še do vključno 2. februarja 2021.

Za prijavo škode je potrebno podati naslednje podatke:

ime in priimek oškodovanca,
naslov prebivališča,
telefonsko številko in e-naslov prijavitelja,
lokacijo poškodovanih objektov,
predmet škode (delna škoda ali popolna porušitev objekta).

Škodo na naslovu vsakega prijavitelja/oškodovanca si bo po predhodni najavi na terenu ogledala občinska komisija z upoštevanjem kriterijev Uprave RS za zaščito in reševanje.

Ob obisku občinske komisije na naslovu oškodovancev naj pripravijo naslednje podatke: parcelno številko, na kateri stoji poškodovani objekt, podatek o vrsti objekta, letu zgraditve objekta, neto uporabni površini poškodovanega objekta, davčno številko in EMŠO lastnika objekta, obvezne so fotografije o nastali škodi.

Škodo na kulturni dediščini bo ocenjeval Zavod za varstvo kulturne dediščine.
Zajeta slika

< SEZNAM OBJAV
Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.