07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.

PODPISANA POGODBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO NOVE MRLIŠKE VEŽICE RAKA

Objavljeno: 05.02.2015

Obveščamo vas, da je bilo na podlagi javnega razpisa za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo nove mrliške veže Raka, za izvajalca priprave projektne dokumentacije izbrano brežiško podjetje Region d.o.o.

Pogodba za izvedbo je bila podpisana 3.2.2015, izvajalec pa je že pričel z pripravo projekta. V sklopu izvedbe bodo tako izvedena naslednja dela:

- geotehnične raziskave
- geodetske meritve
- priprava idejne zasnove za novo mrliško vežo
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
- projekt za izvedbo del
-projekt za rušitev obstoječe stavbe

Izvajalec bo za vse predvidena dela pridobil tudi vsa potrebna dovoljenja. V kolikor bo pridobivanje le-teh potekalo brez zapletov, bo projekt za izvedbo pripravljen do meseca junija 2015.
 

< SEZNAM OBJAV
Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.