07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.

NA VOLJO SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN MKČN

Objavljeno: 10.03.2022

Krško, 31. marec 2022 -  Mestna občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode v mestni občini Krško. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen objekt znaša 2400 evrov. Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2019 dalje. Vloge lahko upravičenci na občino oddajo osebno ali po pošti s petkom, 1. aprilom 2022.

Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije po tem razpisu so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v mestni občini Krško in društva s sedežem v mestni občini Krško, ki delujejo v javnem interesu.

Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV. Delež sofinanciranja je od 70 % do 95 % upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2019 do oddaje vloge.

Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami pričnejo vlagati od petka, 1. aprila 2022, po pošti na naslov Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško ali osebno v informacijski pisarni Mestne občine Krško (pritličje).

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV, št. 354-2/2022 O608«. Na prvi strani kuverte morajo biti navedeni še ime in priimek ter naslov vlagatelja. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu in decembru.

Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta na voljo na tej povezavi.

Dodatne informacije: Boštjan Kozole, tel. št. 07 49 81 377 ali e-pošta bostjan.kozole@krsko.si.

< SEZNAM OBJAV
Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.