07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.

MOJ PROJEKT – PARTICIPATIVNI PRORAČUN OBČINE KRŠKO ZA 2022 REZULTATI

Objavljeno: 24.06.2021

l_500404_1 Krško, 24. junij 2021 – Občina Krško je letos tretje leto zapored pristopila k participativnemu proračunu – sistemu razporejanja dela proračunskega denarja, pri porabi katerega odločajo in sodelujejo občani. Občanke in občani so med 15. marcem in 15. aprilom podali 68 projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija in jih 35 uvrstila na glasovanje, ki je potekalo med 4. in 11. junijem. Komisija se je po glasovanju 22. junija ponovno sestala. Občanke in občani ste skupno oddali 1527 glasov, v letu 2022 pa bo občinska uprava izvedla 26 projektov na predlog občanov.

V nadaljevanju objavljamo seznam projektov, ki so bili izglasovani in jih bo Občina Krško izvedla v letu 2022:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno-Presladol

Postavitev klopi in košev za odpadke ob sprehajalni stezi ob reki Savi, Rožno-Presladol, predlagatelj Jani Bohorč
V gibanju za zdravje, Brestanica, predlagateljica Martina Ivačič
Zamenjava dotrajane ograje okoli tenis igrišča TK Brestanica, Brestanica, predlagatelj Marko Kenig
Ureditev dostopne poti in okolice pri cerkvi sv. Boštjana, Brestanica, predlagatelj Marko Železnik

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole

Postavitev zunanjih motoričnih igral, Sp. Stari Grad – Sp. Libna, predlagateljica Alenka Lapuh
Obnova vodnjaka in ureditev okolice parka v Dolenji vasi, predlagateljica Tjaša Libenšek
Postavitev klopi na trgu Doma krajanov Zdole, predlagatelj Marjan Zorko
Urbana ureditev Zdol, predlagateljica Liljana Omerzu

Območje 3:  KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

Obnova starih avtobusnih postaj, Raka, predlagatelj Martin Junkar
Defibrilator Vrhulje, Veliki Trn, predlagatelj Robert Grojzdek
Letno sankališče – hrib Cavsar, Raka, predlagateljica Nataša Kern
Obuditev stare pešpoti Raka-Celine-Jelenik, Raka, predlagatelj Jernej Šterk

Območje 4:  KS Koprivnica in KS Senovo

Letna učilnica, Senovo, predlagatelj Ivan Šturbej
Igra in družba, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković
Postavitev ograje na strelišču Zakov (Reštanj), Senovo, predlagatelj Rok Bizjak

Območje 5:  KS mesta Krško

Motorična igrala in plezala za otroke pri OŠ Jurija Dalmatina Krško – SPLEZAJ K VIŠKU, Krško, predlagateljica Marija Meh
Bohoričeva ulica – ureditev igrišča, Krško, predlagateljica Simona Stipič
Javna razsvetljava med ribnikom na Resi in fitnesom na prostem, Krško, predlagateljica Pia Peršič
Ureditev poti z ribnika na Resi po Dalmatinovi poti, Krško, predlagateljica Pia Peršič

Območje 6:  KS Podbočje in KS Veliki Podlog

Zunanje fitnes naprave – igrišče Veliko Mraševo, Podbočje, predlagatelj Dejan Urbanč
Ureditev sprehajalne poti okoli vaškega ribnika Rapača, Veliki Podlog, predlagateljica Andreja Zidarič
Zaščita/barvanje lesenih delov ograje ob potoku in na mostovih preko potoka Sušica v Podbočju in nakup novih cvetličnih korit, Podbočje, predlagateljica Ivanka Černelič Jurečič
Postavitev novejših in bolj varnih igral za otroke v športnem parku na Gorici, Veliki Podlog, predlagatelj Žan Hočevar

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

 Ureditev parka ob Šrajbarskem Turnu, Leskovec pri Krškem, predlagateljica Andrejka Habinc
Namestitev igral v Selcah, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Alojz Kerin
Prenova otroškega igrišča Gaj, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Olovec

Zahvaljujemo se vsem občankam in občanom za sodelovanje ter vas vabimo, da tudi v prihodnje sodelujete v projektu participativnega proračuna za leto 2023, kot tudi s svojimi predlogi, pobudami in vprašanji na spletni strani Občine Krško v aplikaciji Pobude občanov.

 
 
 
https://www.krsko.si/objava/528862
 
l_500404_1

< SEZNAM OBJAV
Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.