07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN ZA DEL GOSPODARSKE CONE PESKOKOP RAVNO

Objavljeno: 02.03.2021


Občina Krško pristopa k pripravi
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za del gospodarske cone peskokop Ravno (del EUP MKO 03).
 
Vabimo vas,
da s predlogi in morebitnimi pripombami sodelujete že v najzgodnejši fazi priprave prostorskega akta, torej v fazi izhodišč za pripravo OPPN, ki so objavljena v priponki.
 
Vaše predloge in pripombe na izhodišča za pripravo OPPN nam lahko do vključno 16. marca 2021 posredujete na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer navedite: Izhodišča za pripravo OPPN za del gospodarske cone peskokop Ravno,  zadeva št. 3505-10/2019 O502.


Več na spodnji povezavi:
https://www.krsko.si/objava/383478
Zajeta slika

< SEZNAM OBJAV
Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.